Припремне активности

О учешћу наше школе у пројекту Еразмус+ обавештени су Савет родитеља, Школски одбор, Наставничко веће али и шира јавност објавама у недељнику Напред и локалном листу Билтену. Педагошки колегијум је започео припреме формирањем тимова који ће се бавити важним питањима везаним за пројекат. На једној од седница Педагошког колегијума формиран је Тим за постављање критеријума за одабир наставника и ученика који ће учествовати у мобилности као и Тим за културолошку припрему.

WordPress Themes