Ученички парламент

У школи се организује ученички парламент који чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године, а председника бирају чланови парламента. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора, у складу са Законом.

Чланови

Владимир Николић 1-1 члан
Николина Спасојевић 1-1 члан
Лука Поповић 1-2 члан
Рада Марковић 1-2 члан
Кристина Јованчић 2-1 члан
Наташа Страхинић 2-1 члан
Лазар Прокић 2-2 члан
Јована Јаковљевић 2-2 члан
Ивана Милутиновић 3-1 члан
Неда Ивановић 3-1 секретар
Михаило Бабић 3-2 члан
Анђела Ћировић 3-2 члан
Немања Јовановић 3-3 члан
Лазар Јовановић 3-3 члан
Ивановић Огњен 4-1 председник
Радојичић Милица 4-1 заменик председника

План рада ученичког парламента за школску 2021/2022. годину преузмите