Ученички парламент

У школи се организује ученички парламент који чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године, а председника бирају чланови парламента. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора, у складу са Законом.

Чланови

Рб.

Име и презиме ученика

разред

улога

1.

Урош Остојић

1-1

члан

2.

Страхиња Јелић

1-1

члан

3.

Милиш Грујичић

1-2

члан

4.

Никола Стефановић

1-2

члан

5.

Николина Спасојевић

2-1

члан

6.

Владимир Николић

2-1

члан

7.

Катарина Пауновић

2-2

члан

8.

Рада Марковић

2-2

члан

9.

Ана Игњатовић

3-1

члан

10.

Борис Станковић

3-1

члан

11.

Лазар Прокић

3-2

члан

12.

Јована Јаковљевић

3-2

члан

13.

Јелена Јелић

4-1

члан

14.

Марко Павловић

4-1

члан

План рада ученичког парламента за школску 2023/2024. годину преузмите