Ученички парламент

У школи се организује ученички парламент који чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године, а председника бирају чланови парламента. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора, у складу са Законом.

Чланови

 1. Ана Игњатовић-1/1
 2. Огњен Бабић-1/1
 3. Лазар Протић-1/2
 4. Јована Јаковљевић- ½
 5. Нада Ивановић-2/1
 6. Андријана Вишић-2/1
 7. Анђела Ћирковић-2/2
 8. Михајло Бабић-2/2
 9. Тијана Недељковић-2/3
 10. Душан Ђукић-2/3
 11. Огњен Ивановић-3/1
 12. Милица Радојчић-3/1
 13. Катарина Илић-3/2
 14. Душица Илић-3/2
 15. Наталија Васић-4/1
 16. Невена Вуковић-4/1

План рада ученичког парламента за школску 2021/2022. годину преузмите