Ученички парламент

У школи се организује ученички парламент који чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године, а председника бирају чланови парламента. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора, у складу са Законом.

Чланови

1/1 Неда Ивановић, Ивана Милутиновић

1/2 Анђела Ћировић, Михаило Бабић

1/3 Душан Ђукић, Тијана Недељковић

2/1 Огњен Ивановић, Милица Радојичић

2/2 Катарина Илић, Душица Илић

3/1 Лука Драгићевић, Викторија Нинковић

3/2 Љубивоје Пантић, Ружица Вујчић

4/1 Богдан Илић, Филип Адамовић

План рада ученичког парламента за школску 2020/2021. годину преузмите