Ученички парламент

У школи се организује ученички парламент који чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове парламента бирају ученици одељенске заједнице сваке школске године, а председника бирају чланови парламента. Парламент бира два представника ученика који учествују у раду школског одбора, односно проширеног сазива школског одбора, у складу са Законом.

Чланови

Тања Станојевић
Јована Живковић
Катарина Илић
Маријана Марковић
Тијана Лекић
Сара Урошевић
Љубивоје Пантић
Ружица Вујић
Филип Адамовић
Богдан Илић
Кристина Аћимовић
Јана Аџић
Андријана Секулић
Бојана Радосављевић

План рада ученичког парламента за школску 2019/2020. годину преузмите