Јавне набавке мале вредности 1/2020

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Одлука о обустави поступка

Јавне набавке мале вредности 2/2018

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке мале вредности 1/2018

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке мале вредности 1/2017

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-НАБАВКА ГОРИВА ЗА МОТОРНА ВОЗИЛА

Odluka o dodeli ugovora

Обавештење о закљученом уговору

Јавне набавке мале вредности 1/2016

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору за набавку горива за моторна возила

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда за набавку горива за моторна возила

Измене и допуне конкурсне документације за јавну набавку горива за моторна возила

Јавна набавка горива за моторна возила