Краћи осврт на позицију прошлост и садашњост школе

Општина Мионица се налази у северозападном делу Србије, а простире се од огранака Маљена и Сувобора ка северу до десне стране Колубаре, 80 км јужно од Београда. Према последњем попису из 2002. године у 36 насељених места на територији општине живи 14000 становника, а у општинском седишту у Мионици око 3000.
Образовање на подручју општине Мионица има дубоке корене. Као најстаријe школе помињу се оне које су радиле при православним храмовима у Крчмару и Рибници још у време Првог српског устанка. Прва стална основна школа у Мионици настала је 1864. године, а након тога су до краја 19. века образоване школе у Крчмару, Доњој Топлици, Рајковићу, Горњој Топлици и Ђурђевцу.

Данас на подручју општине Мионица функционишу две основне школе ОШ „Милан Ракић“ Мионица и ОШ „Војвода Живојин Мишић“ Рајковић.
Средњошколско образовање у Мионици уведено је осамдесетих година када је радила средња школа као издвојено одељење Медицинске школе из Ваљева. У њој су четворогодишње школовање завршиле само две генерације, а до затварања 1987. године у овој установи средњошколци су похађали двогодишњу наставу „заједничких усмерених основа“.
Тада је за потребе средњошколског образовања изграђен објекат површине 1614 m2корисног школског простора који испуњава све услове за обављање делатности. Када је укинуто усмерено образовање 1987. угашено је и средњошколско образовање у Мионици.
Иницијативе да се поново оформи средња школа у Мионици трајале су дуги низ година и тек су се услови стекли 2009. када је поново отворена средња школа у Мионици, овог пута економска школа када су уписана прва два одељења ученика, смера трговац и кувар/конобар.
Средња школа „Мионица“ је велики искорак и представља значајан ресурс за саму општину, јер доприноси да се млади људи школују и остају у свом месту, а највећу корист од њеног постојања осећају ученици и њихови родитељи, који више не морају да сносе трошкове путовања или становања своје деце у другим градовима.