ОБОГАЋЕН ЈЕДНОСМЕНСКИ РАД

У току шкослке 2021/2022 године ученици наше школе имају могућност да се укључе у активности обогаћеног једносменског рада које укључују:
– савладавање вештина јавног говора
– развијање креативних способности
– вежбање конверзације на страном језику
– упознавање са различитим културама и обичајима
– упознавање са новим могућностима информационих технологија
– развијање осећаја за сарадњу и тимски рад
– пружању подрке учењу и савладавању градива
– развијање информатичке писмености
– развијање способности комункикације у интернет окружењу и многе друге.

Кроз ове активности ученици квалитетно проводе слободно време након завршених шкослких обавеза.

ВИРТУЕЛНА РЕАЛНОСТ

НОВОГОДИШЊА РАДИОНИЦА

БОРБА СА ТРЕМОМ

ВИДОВИ ЗАШТИТЕ НА ИНТЕРНЕТУ

ПОПУЛАРНА КУЛТУРА

КРЕАТИВНО ПИСАЊЕ

ЕВРОПСКИ ДАН ЈЕЗИКА

БОРБА ЗА ЉУДКСА ПРАВА