Кувар

Образовни профил кувар развијен је на нивоу средњoшколског образовања. Школовање траје три године, после завршене основне школе. Избором овог профила, ученици ће стећи знања и вештине у свим сегментима угоститељских послова, и то:

  1. принципи правилне исхране и њихова практична примена;
  2. потребне намирнице, са познавањем свих њихових особина, како теоријских, тако и практичних;
  3. начини прераде и чувања намирница и готових производа;
  4. припремање јела, пића и напитака и њихово услуживање;
  5. санитарно-хигијенски услови рада у угоститељским пословним јединицама.