Осврт на садашњост школе

Данас Средња школа „Мионица“ остварује наставу кроз два подручја рада:

  1. Трговина, угоститељство и туризам.
  2. Економија право и администрација.

У школској 2020/2021. години школа броји 180 ученика у осам одељења. Ученици се образују:

  • трогодишњим профилима кувар и конобар
  • четворогодишњем профилу туристички техничар

Осим ових смерова, школа је верификована и за смерове трговац, економски техничар и финансијски техничар. У складу са савременим правцима образовања у школи се негују како наствне тако и ваннаставне активности, сарадња са свим локалним актерима, промоција хуманих вредности, волонтеризам, толеранција, родна равноправност…