Осврт на садашњост школе

Данас Средња школа „Мионица“ остварује наставу кроз подручје рада

Трговина, угоститељство и туризам

У школској 2021/2022. години школа броји 158 ученика у осам одељења. Ученици се образују:

  • трогодишњим профилима кувар и конобар
  • четворогодишњем профилу туристички техничар

Осим ових смерова, школа је верификована и за смерове трговац, економски техничар и финансијски техничар. У складу са савременим правцима образовања у школи се негују како наствне тако и ваннаставне активности, сарадња са свим локалним актерима, промоција хуманих вредности, волонтеризам, толеранција, родна равноправност…