Осврт на садашњост школе

Данас Средња школа „Мионица“ остварује наставу кроз два подручја рада:

1. Трговина, угоститељство и туризам.

2. Економија право и администрација.

У школској 2016/17. школа броји 120 ученика уписаних у седам одељења. Ученици се образују у:

• трогодишњем профилу – кувар/конобар и посластичар.

• четворогодишњем – економски техничар, туристички техничар и финасијски техничар.

Осим ових смерова, школа је верификована и за смер трговац. У складу са савременим правцима образовања у школи се негују како наставне тако и ваннаставне активности, сарадња са свим локалним актерима, промоција хуманих вредности, волонтеризам, толеранција, родна равноправност …