Осврт на садашњост школе

Данас Средња школа „Мионица“ остварује наставу кроз подручје рада

Трговина, угоститељство и туризам и економија, право и администрација

У школској 2023/2024. години школа броји 133 ученика у седам одељења. Ученици се образују:

  • трогодишњим профилима кувар и конобар
  • четворогодишњем профилу туристички техничар и економски техничар

Осим ових смерова, школа је верификована и за смерове трговац и  финансијски техничар. У складу са савременим правцима образовања у школи се негују како наствне тако и ваннаставне активности, сарадња са свим локалним актерима, промоција хуманих вредности, волонтеризам, толеранција, родна равноправност…