Осврт на садашњост школе

Данас Средња школа „Мионица“ остварује наставу кроз два подручја рада:

1. Трговина, угоститељство и туризам.

2. Економија право и администрација.

У школској 2018/2019. години школа броји 154 у седам одељења. Ученици се образују:

•     трогодишњем профилу кувар/конобар

•     четворогодишњим профилима туристички техничар и финансијски техничар

Осим ових смерова, школа је верификована и за смерове трговац и економски техничар. У складу са савременим правцима образовања у школи се негују како наствне тако и ваннаставне активности, сарадња са свим локалним актерима, промоција хуманих вредности, волонтеризам, толеранција, родна равноправност…