Секције

Редовна настава српског језика и књижевности у Средњој школи „Мионица“ заступљена је кроз три часа недељно у одељењима 4. степена и два часа недељно у одељењима 3. степена.У току редовне наставе ученици стичу знање из књижевности, стилистике, језика, правописа и културе изражавања.

Поред редовне наставе у школи функционишу и три секције : драмска, литерарна и рецитаторска. Кроз ове активности долази до изражаја таленат ученика и њихова заинтересованост и склоност ка одређеној области. У оквиру литерарне секције ученици, наше младе поете, показују свој таленат и уметност речи. Радови ученика, сада већ бивших, нашли су се у Зборнику књижевног стваралаштва младих Србије, издавачке куће „Српска кућа“ у Пожаревцу. Ове школске године, а делом и прошле, због и даље актуелне пандемије није се реализовао рад поменутих секција. Предложене мере су негруписање ученика. Из тих разлога од другог полугодишта школске 2020 / 2021. године  у нашој школи започето је са радом новинарске секције. У реализацију исте укључени су ученици од 1. до 4. разреда, смер туристичко-хотелијерски техничар. Оформљена је група ученика за секцију (укупно 12 ученика из  1, 2, 3. и 4. разреда), утврђене рубрике, подељена задужења. Ученици  прикупљају и сређују материјал, а у међувремену се „родила“ идеја за оснивањем и електронског часописа, где би се прикупљени материјал могао искористити за то. У сарадњи са својим професором ученици вредно раде на томе како би се реализовала та идеја.

Напорним радом, трудом, вољом, неисцрпном креативношћу, постигнутим, а и будућим успесима показује се квалитетан рад наше школе.

Слађана Јевремовић,  Проф. српског језика и књижевности