Туристички техничар

Ученици се на овом смеру обучавају за рад у туристичкој привреди, као и за рад на рецепцији хотела, тачније оспособљавају се за припрему, израду, пласирање и продају туристичких услуга у агенцији и саобраћајно-туристичким предузећима, за обављање рецепцијских послова у хотелу, као и за организовање скупова и пратећих услуга у хотелу или преко агенције.

Пожељне особине ученика који уписују овај смер:

  1. комуникативаност;
  2. љубазност;
  3. спретност;