Конобар

Конобарско занимање подразумева послове услуживања хране и пића у угоститељским објектима. Ученици ће на овом смеру научити да обављају све послове које ово занимање подразумева од постављања столова, преко дочекивања гостију, прихватања поруџбине, услуживања, испостављања и наплате рачуна, распремања столова.

Пожељне особине ученика који уписују овај смер:

  1. комуникативаност;
  2. љубазност;
  3. спретност;
  4. уредност;