Конкурс

Након постављања критеријума за одабир, од стране формираног Тима, расписан је конкурс на који се одазвао велики број ученика тако да избор није био једноставан. На основу бодовне скале, досадашњих оцена из стручних предмета, практичне наставе, владања и додатних залагања у школским активностима изабрано је 10 учесника мобилности: Тања Станојевић, Ђорђе Павловић, Јасмина Марковић, Наталија Васић, Љубивоје Пантић, Александар Васић, Бојана Прокић, Никола Љубојевић, Кристина Аћимовић и Ивана Николић. Као учесици мобилности изабрани су и Катарина Бељић, Александар Павловић, Милутин Стојановић као професори стручних предмета у области туризма и угоститељства, Ивана Стефановић, професор енглеског језика и Катарина Чарапић, директор школе.

WordPress Themes