Посета Министарству просвете

Дана 7.7. 2014. представници Средње школе “Мионица”, УГ Креатива и ЕТФ агенције, посетили су кабинет министра просвете. Том приликом министар просвете др Срђан Вербић дао је интервју представницима ЕТФ-а у коме је истакао да подржава напредне иницијативе попут Чаробног села, целоживотно учење и партнерства која ове иницијативе стварају. Након једночасовног интервјуа са министром, представници Кластера образовног туризма, Пријатеља деце Србије, УГ Креатива и Средње школе “Мионица” имали су састанак са државном секретарком за образовање Снежаном Марковић, која је истакла да је образовни туризам, тј. његова имплементација у образовни систем, један од приоритета Министарства просвете. Директорка Средње школе “Мионица” је на овом састанку истакла важну улогу средњих стручних школа у стварању локалних партнерских односа и промовисању образовног туризма као покретача развоја малих руралних средина.

Више о састанку

Објављено у категорији Вести.
WordPress Themes