ОДЕЉЕНСКЕ СТАРЕШИНЕ

 

I/1 – Максимовић Марија

I/2 – Јевремовић Слађана

II/1 – Текић Бојана

II/2 – Николић Ива

III/1 – Живковић Ивана

III/2 – Павловић Александар

IV/1 – Софронић Ђорђе