Међународна конференција у Торину, 19-20.11.2014.

Средња школа „Мионица“, као један од партнера УГ Креатива и општини Мионица на међународном пројекту о најбољим предузетничким иницијативама земаља у развоју, који је расписала агенција ЕУ, ЕТФ (Европска тренинг фондација), имала је прилику да 19-20.11.2014. учествује на међународној конференцији у Торину “Local skills matter – Multilevel Governance and Entrepreneurial communities”.

На конкурсни позив ЕТФ-а пријавило се 40 апликација из 15 земаља. У ужи избор ушло је десет апликација, а коначно је изабрано седам: Србија, Молдавија, Алжир, Јордан, Белорусија, Израел и Либан.

Почетком јула месеца 2014. делегација ЕТФ у саставу од пет чланова боравила је у општини Мионица када је прикупила податке и снимила кратак филм о начину функционисања овог партнерства. Филм је приказан на поменутој конференцији и сажето истиче концепцију партнерске иницијативе, тј. њен циљ да повеже формално и неформално образовање са образовањем одраслих.

На конференцији “Local skills matter – Multilevel Governance and Entrepreneurial communities” акценат је био на развоју средњег стручног образовања кроз сарадњу на вертикалном и хоризонталном нивоу. Вертикални ниво подразумева сарадњу и укључивање националних, регионалних и локалних нивоа, а хоризонтални ниво је укључивање других друштвених области, односно јавни, приватни (предузећа, послодавци) и невладин сектор. Повезивање на локалном нивоу може поспешити развој потенцијала једног места, а стварање локалних партнерстава у стручном образовању представља потенцијални извор за модернизацију и иновације и места и саме школе. Истакнуто је да локална партнерства могу да повећају ефикасност и релевантност националних политика због чињенице да доносиоци политичких одлука на националном нивоу могу да користе повратне информације добијене са локала.

Оно што разликује предузетничке заједнице од других локалних партнерстава није то шта оне раде, већ доношење експерименталних идеја, стимулисање учења на нивоу заједнице и отварање нових радних места.

Мионичка општина је увидела значај локалних партнерства и подржала ову иницијативу, свесна чињенице да повезивањем актера у колективну акцију повећавају се ограничени локални ресурси.
Образовање одраслих је важан сегмент који је предвиђен и Националном стратегијом образовања, тако да ова предузетничка заједница повезује локални, регионални и национални ниво.

На конференцији у Торину српска предузетничка заједница и њена експериментална идеја изазвала је међународну пажњу и интересовање.

ETF - Entrepreneurial communities

Објављено у категорији Вести.
WordPress Themes