Чланови школског одбора су:

представници локалне самоуправе

 1. Јасмина Павловић
2. Предраг Живковић
3. Жељко Максић 


представници савета родитеља
4. Дикић Бојана
5. Илић Драгана
6. Зорица Урошевић 

представници наставничког већа
7. Милутин Стојановић
8. Ивана Костић
9. Бојана Текић/b>

План и програм рада школског одбора за 2018/2019. школску годину можете преузети