Чланови школског одбора су:

представници локалне самоуправе
1. Јасмина Марковић
2. Предраг Живковић
3. Жељко Максић 
представници савета родитеља
4. Катарина Качаревић
5. Весна Драгићевић
6. Драгана Павловић
представници наставничког већа
7. Милутин Стојановић
8. Ивана Костић
9. Бојана Текић

План и програм рада школског одбора за 2021/2022. школску годину можете преузети