Чланови школског одбора су:

1. Јасмина Павловић
2. Предраг Живковић
3. Жељко Максић – локална самоуправа
представници запослених
4. Дикић Бојана
5. Илић Драгана
6. Зорица Урошевић – савет родитеља
представници родитеља
7. Милутин Стојановић
8. Ивана Костић
9. Дејан Ђурић – наставници

План и програм рада школског одбора за 2017/2018. школску годину можете преузети