Чланови школског одбора су:

представници локалне самоуправе
1. Весна Ђујић
2. Предраг Живковић
3. Ана Пантелић
представници запослених
4. Дејан Ђурић, председник
5. Ивана Костић
6. Милутин Стојановић
представници родитеља
7. Стеван Урошевић
8. Момир Бабић
9. Војислав Рафаиловић

План и програм рада школског одбора за 2016/2017. школску годину можете преузети