II2

КУВАР/КОНОБАР

1. Бабић Александар
2. Белушевић Горан
3. Вујић Милорад
4. Дамњановић Милорад
5. Ђурић Јелена
6. Јевтовић Данка
7. Маринковић Игњат
8. Младеновић Александар
9. Павловић Данијела
10. Пантелић Ђорђе
11. Пантић Александар
12. Радивојевић Милица
13. Радосављевић Милан
14. Рафајловић Милош
15. Спасојевић Ђорђе
16. Станисављевић Марко

Одељенски старешина

Николић Ива