I2

КУВАР/КОНОБАР

1. Вишић Ђорђе

2. Ђурић Иван

3. Павић Ђорђе

4. Томашевић Бранислав

5. Филиповић Ђорђе

6. Бабић Предраг

7. Бошњаковић Драгана

8. Добросављевић Ивана

9. Ђукић Лазар

10. Јевтић Јована

11. Лукић Тијана

12. Милановић Стефан

13. Николић Ивана

14. Павловић Кристина

15. Станковић Томислав

16. Степановић Катарина

17. Томић Тања

18. Урошевић Урош

Одељенски старешина

Јевремовић Слађана